Zasaďme strom - Sad širšího společenství

Zasaďme strom je projekt naší obce na tento rok (2023) a je součástí dvouletého programového celku Putování k pramenům.

Základní cíl je prostý: Každý člen, který bude mít zájem se zapojit, během roku zasadí strom. Jeho druh si může vybrat sám, stejně jako místo, kde ho vysadí. Důležitá však je spoluúčast nějakého dalšího člena nebo více členů obce na tomto aktu - každý strom by měl být vysazen pro některého jiného člena či členy, kteří o tom musejí vědět a souhlasit, v ideálním případě se samozřejmě mohou vysazení sami zúčastnit.

Akt sázení je samozřejmě možné a žádoucí pojmout jako malý obřad s nějakým rituálem či rituály (základní schéma vytvořil náš duchovní, ale fantazii členů meze rozhodně neklademe, je možné to pojmout zcela osobitě. Každý z členů také může požádat o přítomnost duchovního na tomto aktu, Petr se bude takovým požadavkům snažit co nejlépe vyjít vstříc, případně může pověřit jinou osobu, například z řad studentů na duchovenskou práci, aby pomohli případnou poptávku pokrýt.

Také je možné, aby dva nebo více členů sázeli své stromy společně, a podobně.

Prosíme každého našeho člena, zda by se v rámci svých možností zkusil zapojit. Myslím, že pro každého můžeme najít cestu, jak to provést: i pro ty, kteří jsou třeba méně mobilní. Vznikající "sad" (v uvozovkách, protože jeho jednotlivé stromy budou roztroušené po světě) může po letech být hezkou připomínkou naší činnosti!

Pokud se rozhodnete k téhle akci přidat, kontaktujte prosím tajemnici nebo duchovního (e-mailem: info@sirsispolecenstvi.cz, nebo telefonicky), abychom dohodli podrobnosti a pomohli vám vše zajistit a naplánovat (můžeme i finančně přispět na sazenici, případně ji pro vás objednat). S koncem února bude také na intranetu obce v nové záložce Zasaďme strom vytvořena tabulka s přehledem, kdo se již rozhodl, jaký strom si vybral a pro koho a také kde a kdy ho vysadí/vysadil. Z každého aktu zasazení zároveň vznikne fotodokumentace, kterou si pak můžete prohlížet níže. Sad navíc bude rozšiřován pokaždé, když obec přijme nového člena ochotného se do projektu zapojit.

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství