Metapříběhy: Hledání nesmrtelnosti

Hledání nesmrtelnosti - příběh smiřování se se smrtí a nalézání vlastního místa ve vesmíru

3. září 2019

Motiv nesmrtelnosti a také dynamika vztahu mezi smrtelným a nesmrtelným se ve velkých vyprávěních různých civilizačních okruhů objevuje často. Lidská fascinace nesmrtelností je stará jako lidstvo samo a historicky jistě víc než dnes souvisela s velkou a také předčasnou úmrtností napříč lidskou populací. Lidé bývali v intenzivním osobním kontaktu se smrtí a jejími často tragickými důsledky.
Proč nás ale nesmrtelnost svým způsobem zajímá stále, i při současném stupni vědeckého poznání, které ji v mnoha ohledech vylučuje? Jedna z odpovědí, které se nabízejí, je, že pro člověka duchovně založeného tato vlastnost i dnes jednoznačně odděluje božské od pozemského. Mnohé náboženské systémy jsou založené na přesvědčení, že část organismu po jeho zániku či smrti přetrvává v nějaké formě dále (duše v křesťanských naukách, princip reinkarnace v jiných a mohli bychom pokračovat) a i mezi unitáři najdeme zastánce některých z těchto teorií. Jenže s nesmrtelností se setkáváme i v příbězích krásné literatury, které nemají žádné přímé vazby k náboženství.
Podívali jsme se tedy na toto téma blíže. Jakou roli hraje motiv nesmrtelnosti v našich životech, v našem pojetí víry? Projevuje se přímo? Nebo druhotně (třeba v představách o věčnosti, nekonečnosti, k nimž se každý nějak vztahujeme, nebo jako samotný prostý protiklad smrtelnosti, či ještě úplně jinak)? Jsme ve svých představách a způsobech uvažování o ní nějak ovlivněni starými i novými příběhy?
V druhé části setkání, která tradičně probíhá formou workshopu, jsme zkusili v tvůrčím procesu vyjádřit svůj vztah k ke konečnosti i nekonečnosti života i zážitky s nimi spojené.

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství