Metapříběhy: Babylonská věž

Babylonská věž a zmatení jazyků aneb Příběh tvůrčí spolupráce, nebo nezdravé sebestřednosti?

7. května 2019

Tentokrát jsme se věnovali příběhu, který není ani zdaleka rozšířený v tolika kulturních okruzích jako příběh o potopě. Zato má dodnes v naší tradici velký význam, dokonce zlidověl i v přísloví, například o tom, že pýcha přechází pád.
Ale jaké vlastně je a může být aktuální duchovní poselství tohoto příběhu? Spokojíme se dnes s tradičním biblickým výkladem? Co je špatně na lidské spolupráci na jednom monumentálním díle? Může na ni být také něco dobrého? Co v tomto bájném vyprávění vlastě znamená a symbolizuje termín „Bůh“? Nejde v tomto mýtu spíš než o boží trest za údajnou pýchu jen o lidskou snahu nějak zdůvodnit, proč nikdy nedosáhneme ideálu všeobecného bratrství a společné tvůrčí práce? Má Babylon neboli v českém překladu Boží brána nějakou souvislost s Komenského Bránou jazyků?
Napadlo nás ještě mnoho dalších otázek a možných odpovědí - samozřejmě každého podle jeho povahy i zkušeností. A také jsme si zkusili vlastnoručně postavit několik „Babylonských věží“.

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství