Služba duchovního

Duchovní OŠS nabízí služby členům a případně i zájemcům z veřejnosti.  Jsou to například tyto oblasti:

Zasazení stromu
Jakou stopu po sobě v tomto světě zanechávám? To je otázka, kterou bychom si čas od času každý sám sobě měli položit. Náš duchovní je vám k dispozici jako podpora a zdroj inspirace, tedy pokud byste chtěli přispět světu třeba právě tím, že zasadíte strom.

Uvedení na Cestu
Tento obřad nabízí učinit určitý předěl v osobním životě. Můžete se zamyslet nad tím, jak váš osobní život probíhal dosud, jak byste jej chtěli vést dál, a příprava k tomu bude zahrnovat hledání způsobů a možností, jak pro to udělat všechno potřebné.  Může proběhnout na místě i způsobem dle vašeho výběru, podle domluvy s duchovním. Protože je to událost doprovázející osobní reflexi a určitý předěl v osobním životě, možnosti pojetí jsou skutečně široké: od veřejné události sdílené s přáteli, přes velmi neformální událost třeba někde v kavárně, až po intimně laděnou událost v hloubi lesa nebo vprostřed polí.

Pastorační pomoc
Duchovní je Vám k dispozici v době životních těžkostí či při řešení svízelných osobních otázek, ale i v mnohých jiných situacích.  Duchovní je vázán slibem mlčenlivosti, takže s ním můžete hovořit naprosto otevřeně a upřímně. Pokud si budete přát a za takovou ji označíte, pak informace, kterou duchovnímu sdělíte, bude vnímána z pohledu „zpovědního tajemství“. Třebaže toto krátkodobé poradenství nemůže zastoupit dlouhodobou specializovanou terapii, je možné, že duchovní bude moci poradit další vhodné kroky, bude-li toho potřeba.


Svatební obřad
Náš duchovní vykonává svatební obřad v souladu s principy svobodné víry. To znamená, že duchovní nepožaduje, aby nastávající novomanželé sdíleli specifické náboženské vyznání a ani po nich nevyžaduje, aby následovali kodifikovaný způsob obřadu, ani nemusí být členy unitářské obce. Na druhé straně ale může být jedině ku prospěchu věci, když se snoubenci i další zúčastněné osoby seznámí s podstatou unitářské spirituality a praxe, stejně jako když se více osobně seznámí s oddávajícím – to pak přispěje k osobitosti svatebního obřadu.

Uvítání dítěte do života
Tento obřad po narození nebo po adopci dítěte může být připraven individuálně podle potřeby a přání rodičů či opatrovníků.  Může být použito vody, květiny i jiného symbolického předmětu ilustrujícího krásu a jiné kvality života.

Smuteční obřad
Obřad je připraven s přihlédnutím k potřebám a osobitosti pozůstalých.  Může mít podobu tradičního pohřbu na hřbitově, obřadu v krematoriu, může mít formu vzpomínkového obřadu v soukromí, v přírodě, na veřejném prostranství nebo v prostorách unitářské obce. Smuteční obřad ve své podobě je pružný, v závislosti na okolnostech, místě konání, osobitosti zemřelého a potřebám pozůstalých.

Všechny duchovenské služby jsou pro členy Obce širšího společenství zdarma. Pro nečleny jsou poplatky určeny na základě dohody s duchovním.

Důležité odkazy:
Formulář se žádostí o duchovenskou službu
Stránky NSČU, další unitářské obce a tak podobně

 

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství