Rok šamanů

Rok šamanů je dlouhodobý projekt pro děti a mládež, na němž naše obec od srpna 2021 spolupracuje s Unitářskou akademií a dalšími obcemi NSČU.

Tímto projektem chceme:
Ve vztahu k NSČU:
 • Nabídnout dostatečně širokou platformu, k níž se mohou volně (anebo přímo) připojovat jak organizované skupiny, tak jednotlivci ze všech obcí, a to jak vlastními programy, tak třeba i jako přímí účastníci centrálně organizovaných programů. Většina programů je plně otevřena veřejnosti.
 • Propojovat děti a mládež z našich obcí na principu budování osobních vazeb, propojovat dospělé členy, kteří se v jednotlivých obcích práci s dětmi a mládeží věnují.
 • Vytvářet jakousi databanku nápadů, metodik, know-how a připravených projektů k volnému sdílení a použití v rámci NSČU.
Ve vztahu k dětem a mládeži:
 • Věnovat se tématu dostatečně atraktivnímu pro cílové věkové skupiny včetně zájemců z veřejnosti.
 • Tématem dávat otevřeně najevo, že se nám jedná o práci se spiritualitou, byť přirozenou, nedogmatickou a nenásilnou formou.
 • Pečovat nejen o „zabavení“ cílových skupin, ale i o jejich výchovu a osobní rozvoj navázaný na unitářské principy.
 • Pokračovat v kontinuální práci s cílovými skupinami, nikoli pořádat pouze jednorázové aktivity.

Co má během roku zakusit „šaman“?

Cesta šamana – cesta k samotné podstatě světa
- včetně poznávání moudrosti přírody
- včetně zdokonalování sebe sama
- včetně hledání zdrojů síly a síly samotné
- včetně práce s posvátným
- včetně nějakým způsobem uchopeného koloběhu života a smrti (iniciace, proměna…)
 
Středobodem není náboženství, ale duchovní prostor, osobní dovednosti, společenství a moudrost.
 
Šamanismus v sobě z hlediska unitářství velmi vhodně propojuje individuální cestu jedince a práci na sobě samém, a zároveň zodpovědnost za celé společenství a práci pro něj!
 
Sedm moudrostí šamana, které se prolínají celým projektem, a jejich odznaky v našich programech:
Totem – havran
Dary přírody – strom (života)
Počasí – slunce/měsíc/nebe
Rituály – čtyři světové strany a čtyři živly
Poslání – buben
Tradice – spirála
Spojení se Zemí – trojúhelník země-život-nebe

JEDNOTLIVÉ PROGRAMY:

 • 10.-23. 7. 2022 Tábor šamanů
 • 4.-5. 6. víkend spojený s Květinovou slavností
 • 20.-22. 5. 2022 víkend Jirezka
 • 7. 5. 2021 jarní putování, Radomyšl, plánovaná stezka N. F. Čapka
 • 4.-5. 12. Sdílení světla (Návrat světla), víkend Praha
 • 13.-14. 11. přípravy na Sdílení světla, víkend Kotenčice
 • 22. 10. schůzka Unitaria Teamu, Praha
 • 1. 10. schůzka Unitaria Teamu, Praha
 • ---
 • 18. 9. Putování za moudrostí dubů, okolí Zbraslavi

 

 

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství