Konference

Celodenní konferenci pro unitáře i veřejnost pořádá naše obec vždy jednou za dva roky, a to vždy k aktuálnímu řešenému projektu.
Z konferencí je možné zakoupit sborníky, viz: https://www.sirsispolecenstvi.cz/kdo-jsme/vydane-knihy

 

 

PŘIPRAVUJEME:

Příroda civilizovaná, kultivovaná, divoká a posvátná
 
sobota 10. února od 12:30 do cca 17:00
Čapkův sál pražské Unitarie, Anenská 5, Praha 1
 
akce je spojená s uvedením překladu knihy
Andreas Weber: Minima animalia. Horarium přírody
(křest publikace známého německého biologa a ekofilozofa - a to s aktivní účastí autora, jeho příspěvek bude bude tlumočený)
- publikaci vydává OŠS
- knihu bude možné na konferenci zakoupit
 
Součástí akce bude také:
- odhalení pamětní desky věnované Emanuelu Voňkovi a unitářské vegetariánské jídelně v průjezdu Karlovy ulice
- vernisáž výstavy akvarelů šumavské přírody Luďka Bufky
 
Vstup: 100 Kč
 

 
 

KONALY SE:

Konference Velké příběhy jako zdroj duchovní inspirace


sobota 7. prosince 2019
13:00–17:30
 
Místo konání:
Český svaz vědeckotechnických společností
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
konferenční sál 319
(u Karlova mostu, pouze 180 m od ústředí NSČU)

Chceme nabídnout netradiční podněty, jak lze s prastarými příběhy, které po tisíce let formují utváření evropské kultury, duchovně pracovat jako s cenným inspiračním zdrojem i pro člověka 21. století, aniž by byl jakkoli svazován krédem či posvátností některých textů.

Program:
(Celá akce bude simultánně tlumočena do českého i anglického jazyka.)
 • Úvodní slovo
 • Velké příběhy a jejich úkol v dnešní době – Anna Hogenová, filozofka, HTF UK, Praha
 • Transcendentální květina (síla vyprávění beze slov) – Susan Loy, kaligrafička, IUCP, Praha
 • Bouře z ráje a anděl historie (pohled na základní příběh naší civilizace z unitářské perspektivy – Claire McDonald, duchovní a pedagožka umění, Lewisham Unitarians, Londýn
 • Příběh, který nikdy neskončil (modernistický mýtus a progresivní teologie) – Norbert Racz, duchovní, unitářský sbor v Kološváru
 • Moderovaná diskuse se všemi přednášejícími
Součástí bude také občerstvení formou bufetu.
Vstupné: 50 Kč

U příležitosti konání konference bude rovněž vydán sborník příspěvků.
Svou účast prosím předem přihlaste na: info@sirsispolecenstvi.cz nebo telefonicky tajemnici obce (603 789 838)


Church of the Wider Fellowship invites you to a conference
 
Great Stories as Sources of Spiritual Inspiration
 
Saturday, December 7, 2019
From 1 PM to 5:30 PM
 
Location:
Český svaz vědeckotechnických společností
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
Conference Room # 319
 
We would like to offer some non-traditional approaches to the old stories, which have impacted formation of European culture. Without being tied by dogmas and credos, a human of 21st century still can greatly benefit from those old stories!

Program:
All lectures and presentations will be simultaneously translated into Czech and English language
 • Great Stories And Their Role Nowadays – Anna Hogenova, philosopher, Hussite Theological Faculty, Prague
 • Storm From Paradise And The Angel Of History, A Unitarian Perspective – Claire MacDonald, minister and arts educator, Lewisham Unitarian Church, London
 • The Transcendental Flower – Susan Loy, calligraphist, IUCP, Prague
 • The Story That Never Ended (The Modernist Myth And Progressive Theology) – Rorbert Racz, minister, Unitarian Church in Kolosvar, Transylvania
 • Panel disscussion with all speakers
Entrance fee: 50 CZK
Refreshments will be served.


DOMOV a KRAJINA

sobota 27. února 2016, Unitaria Praha, Anenská 5, Staré Město,Čapkův sál
PROGRAM:
10:00                oficiální zahájení
 dopolední blok:
10:15–10:45      „Lišky mají doupata a ptáci hnízda.“ Mt 8:20 / Petr Samojský, duchovní NSČU
11:00–11:30      Domov jako místo naděje / Anna Hogenová, filozofka
11:45–12:15      „Město na kopci“ a divočina vůkol: amerikanistické zamyšlení / Josef Jařab, literární historik a překladatel
odpolední blok:
13:30–14:00       Utváření domova ve změněné krajině pohraničí Česka / Zdeněk Kučera a Magdalena Kašková, kulturní a historičtí geografové
14:15–14:45       Ochrana historické kulturní krajiny a její význam / Martin Weber, krajinářský architekt
15:00–15:30       Cohousing – sdílení bydlení, sdílení krajiny / Veronika Bešťáková, architektka

 


 

Krajina jako duchovní dědictví (12. května 2012, Praha, Unitaria)

 • Krajina jako naše prodloužené tělo (Anna Hogenová, filozofka)
 • Krajina archeologická (Petr Juřina, archeolog)

 • Posvátná krajina (Václav Cílek, geolog)

 • Jak ladit s řečí země – k ekologii a etice podle D. Abrama (Jiří Zemánek, kunsthistorik)

 • Současná estetika a krajina (Karel Stibral, estetik)

 • Krajina ve slovech i za slovy. Pokus o typologii literární krajinomalby (Dagmar Blümlová, kulturní a literární historička)

 • Kdo obývá krajinu? Krajina – sídlo – vědomí (Michal Kohout, architekt)

 

Význam spirituality v lidské tvořivosti (1. března 2014, Praha, Unitaria)

 • Kdo nese zodpovědnost za Tvou duši? (Petr Samojský, duchovní NSČU)

 • Duchovní konexe – základ Evropy (Anna Hogenová, filozofka)

 • Tvorivá energia pre život v plnosti: Transformatívna spiritualita v dokumente SRC Spoločne k životu (Pavol Bargár, teolog)

 • Vývoj globální spirituality s pomocí vědy (František Mikeš, chemik, teolog)

 • Fenomén spirituality ve výchově dětí (Anežka, Šubrová, pedagožka)

 • Spiritualita a současná vážná hudba (Wanda Dobrovská, muzikoložka)

 

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství