Poutník nad mořem mlh

Putování krajinou C. D. Friedricha

18. října 2014

Po dvou letech se v naší obci rozloučili s projektem Význam spirituality v lidské tvořivosti. Poslední akcí, která do něj patřila, bylo říjnové putování, tentokrát věnované především všem romantikům. Dramatická krajinná scenerie severních Čech učarovala v 19. století mnoha umělecky a mysticky založeným duším.

Divokou krajinu se strmými vrcholky, příkrými svahy a roklinami – krajinu trochu připomínající labyrint – tito tvůrci možná vnímali jako symbolický obraz svého nitra a oboje (tajemství lidské duše i tajemné vize hor a lesů) pak vkládali do svých děl. Jejich sugestivní tvorba si rychle našla obdivovatele a přispívala k tomu, že i běžní lidé začali více a lépe objevovat kouzlo pobytu ve volné, člověkem nedotčené přírodě. Vznikal fenomén romantického poutníka, k jehož odkazu se ostatně svým způsobem hlásíme i na našich cestách.

V souvislosti se severními Čechami a romantickým uměním se asi mnohým z nás jako první vybaví klenot naší národní literatury – Máchova Pouť krkonošská. Pro naše říjnové putování jsme však vybrali odkaz méně známého umělce německého původu – Caspara Davida Friedricha. I on ovšem patřil k máchovskému typu osamělých poutníků krajinou a přírodu vnímal jako nejpřirozenější místo kontaktu s Bohem i se svou duší. Tento malíř měl k severním Čechám velmi silné vazby, několikrát zde dlouhodobě pobýval a tvořil, a tak dnes můžeme jeho obrazy obdivovat v mnohých českých zámeckých i galerijních sbírkách. Růžovskému vrchu v Děčínské vrchovině, který jsme vybrali jako cíl tohoto putování, věnoval C. D. Friedrich dva ze svých známějších děl: Noční krajina s duhou a Poutník nad mořem mlh.

Na Růžovský vrch jsme se vypravili ze Srbské Kamenice a přes jeho vrchol, kde jsme připravili duchovní zamyšlení i krátký hudební program s kytarou, přešli do Růžové u Děčína.

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství