Metapříběhy: David a Goliáš

David a Goliáš aneb Příběh odvahy a hledání hranice mezi slabostí a sílou

4. června

Příběh Davida a Goliáše, jemuž byla věnována další část z cyklu Metapříběhy, má vlastně jako jediný ze zařazených do tohoto programu, tak trochu pohádkové vyznění. Věci jsou v něm na první pohled líčeny velmi kontrastně, jako by nemělo být pochyb, co je dobro a co je zlo (souboj mocného obra s drobným a vysmívaným Davidem, střet prvoplánovité síly s chytrostí a obratností). Také obsahuje i v určitém smyslu dobrý a dá se říci spravedlivý konec (pasáček, který prokáže nad jiné větší odvahu v boji proti nepřátelům svého národa, se stane moudrým a slavným králem).
Není tedy divu že mnohá pozdější vrcholná díla světové beletrie, která k němu nějakým způsobem odkazují, jsou také ze světa pohádek a fantazie – a mohou oslovit jak dospělé, tak děti (Alenka v říši divů, Petr Pan, Pán prstenů).
Ovšem jdeme-li hlouběji pod povrch základní dějové linie, můžeme se dostat i k jiným, možná poněkud překvapivým paralelám: k příběhům osobní touhy po svobodě ducha, odvahy postavit se anonymní, bezohledné moci, která spoutává tělo i duši. Pak se „hrdina“ takových příběhů může na své pouti dostat mnohem dál, než se běžně člověk vydá. Připomeňme například Londonova tuláka po hvězdách. Příběh Davida a Goliáše pak rázem přestává mít rysy „pouhého“ příběhu pro děti a stává se pro všechny, kdo hledají duchovní cestu nanejvýš zajímavý...
Ostatně, naše životy mohou být vnímány z podobné perspektivy - jako takový neustálý zápas Davioda s Goliášem: odvahy, schopnosti překovávat sebe sama (pohodlí, vžité zvyky) – zvednout se k boji o růst bytosti. Zkusili jsme se podívat svůj život touto symbolickou perspektivou - a jak to dopadlo můžete vidět níže.

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství