Příprava naučné stezky NFČ

SOUTĚŽ
CESTOU MYŠLENEK N. F. ČAPKA
prodloužena do konce ledna 2021!

Naše obec již od začátku letošního roku pracuje na projektu zbudování naučné stezky Norberta Fabiana Čapka, zakladatele českého unitářství, v okolí jeho rodné Radomyšle. Motivovalo nás k tomu kulaté výročí sto padesát let, které letos v červnu uplynuly od jeho narození.
První dvě fáze již máme za sebou – jednak setkání s panem Lubošem Peterkou, starostou v Radomyšli, protože bez podpory místních bychom takový záměr jen stěží mohli realizovat. Nicméně pana starostu náš nápad zaujal a přislíbil nám pomoc. To znamenalo, že jsme mohli přistoupit k další fázi, mapování terénu. I to dopadlo úspěšně, jak víte z jiných částí našeho webu. A nyní jsme v tedy nacházíme na začátku další etapy prací, kdy ke zhruba vytyčené stezce, připravujeme rozvržení jednotlivých zastavení, jejich hlavní témata a rámcový obsah.
K tomu potřebujeme vaši pomoc!
Chceme každé zastavení stezky, jež by měla být zaměřená zejména na vnímání krajiny a její působení na lidskou spiritualitu, uvést krátkou, nosnou Čapkovou myšlenkou. Vybrat j jeho rozsáhlého díla ty nejvýstižnější, není vůbec snadné. Proto jsme se rozhodli vyhlásit soutěž mezi českými unitáři a našimi příznivci a doufáme, že nám s tímto zajímavým a zároveň nelehkým úkolem pomůžete. Zapojit se může úplně kdokoli. Stačí, když vybere jednu zajímavou Čapkovu myšlenku, citát alespoň k jednomu z níže uvedených témat (ale může vybrat třeba i ke každému z nich!). Tento citát nesmí být delší než 25 slov včetně předložek a spojek a musí být prokazatelně Čapkův, proto spolu s ním prosím uveďte i přesné určení zdroje, z něhož pochází (název díla, případně periodika a článku, vydavatele, místo a rok vydání, u periodik i ročník a číslo a odkaz na stránku – tedy takzvaný bibliografický údaj zdroje). Pak vše prosím zašlete do konce měsíce ledna se svým jménem a kontaktem na vás e-mailem na adresu naší obce: info@sirsispolecenstvi.cz. Tajemnice vám obratem potvrdí příjem příspěvku di soutěže. Během začátku prosince pak vedení naší obce vybere myšlenky, co se nejlépe hodí k uvedení jednotlivých zastavení naučné stezky. Výsledky soutěže bychom rádi vyhlásili u příležitosti letošní slavnosti sdílení světla a každého, kdo zaslal myšlenku, jíž k danému zastavení použijeme odměníme třemi knihami z produkce naší obce dle jeho vlastního výběru!
Pokud vše půjde dobře, budeme stezku budovat v příštím roce.
A ještě ona rámcová témata, s nimiž budeme pracovat při přípravě jednotlivých zastavení a k nimž byste měli Čapkovy myšlenky vztahovat:
 • Domov a krajina – krajina domova, krajina jako domov naší duše, našeho ducha
 • Životadárná, očišťující ozdravující voda, návrat k pramenům – k prameni, potok
 • Cesta a rozcestí, křižovatky, různé cesty k cíli
 • Kopec, vrchol, stoupání k výšinám,
 • Kaple, chrám, posvátné místo – kdekoli pod širým nebem
 • Hřbitov, zánik, smrt, odcházení, západ, soumrak, memento mori, smíření se smrtelností, o to větší důraz na život tady a teď, udělám jen to, co udělám za života
 • Pouť, cesta života
 • Místo pro meditaci
 • Strom
 • Květy – květinová slavnost, oslava jednoty v různosti, radost z jednoty v různosti
 • Slunné místo – důležitost světla a práce s ním, pozitivní nálada a její vědomé tvoření, pozitivní myšlení
 • Společenství, propojenost síťoví života, biotop – který je si viditelně vzájemně propojeným, pomáhajícím si systémem
Využít samozřejmě můžete i zdroje naší Unitářské knihovny, kde je Čapkovo dílo až na drobnosti kompletní a mnohé z publikací jsou raritní a cenné. Stačí si najít knihu v katalogu a objednat si ji u pana knihovníka, nebo si rovnou dohodnout návštěvu knihovny a vše s knihovníkem probrat, rád vám potřebné věci doporučí. Využít můžete i archivní zdroje, v takovém případě prosím kontaktujte Kristýnu Ledererovou a dohodněte si přímo s ní badatelskou návštěvu.
Těšíme se na každý váš příspěvek a předem děkujeme za vaši ochotu se zapojit!

 

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství