Náboženská společnost českých unitářů

Historie Náboženské společnosti českých unitářů se datuje od 9. dubna 1922, kdy byla duchovním Norbertem Fabiánem Čapkem založena Pražská obec Svobodného bratrství, z níž se o osm let později zrodila NSČSU. Tehdy byli unitáři státem uznáni a zaregistrováni jako oficiální náboženská společnost.

Dnes má své hlavní sídlo stále na původní adrese v Praze na Starém Městě a sdružuje v současné době osm obcí:

  • Pražskou obec unitářů
  • Obec unitářů v Plzni
  • Obec unitářů v Brně
  • Obec unitářů v Teplicích
  • Obec širšího společenství (s aktivní skupinou Unitaria Hvalíčkobrodsko)
  • Libereckou obec unitářů (s aktivními skupinami Vlatava a Husa)
  • International Unitarian Church of Prague
  • Obec unitářů v Ostravě

Více informací můžete nalézt přímo na webu NSČU: http://www.unitaria.cz/

 

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství