Peregrinus. Mytický poutník

úterý 11. února 2020
Cyklus věnovaný poutnictví jsme začali s poutníky mytickými. Úsvitem fenoménu poutí v naší kultuře a civilizaci nás obrazně provedli Gilgameš, Odysseus, Aeneas a Beowulf. Začali jsme i skončili motivem a symbolem gordického uzlu, který v určitém smyslu může představovat náš postoj k mýtům. - Můžeme jej rozetnout a nezabývat se příliš tím, co je v něm svázáno. Anebo jej můžeme pomalu rozvazovat, hledat, kam které vlákno vede, a přitom si nechat otevírat svět, který je nám časově již tak vzdálený, a přitom zjišťovat, že ve stutečnosti je naší duši i našemu duchu mnohem bližší, než se na první pohled zdá. I takto může v našem vnímání působit síťoví života, pocit vzájemné propojenosti se vším na Zemi, i s tím, co zde bylo, nebo teprve bude. Gordický uzel životů. Zabývali jsme vlastními poutěmi, individuálními i kolektivními, a v příbězích mytických poutníků hledali první lidskou slabost, která se na pouti stala zároveň největší silou, co člověk má, hledali jsme zdroje posily pro duši i vůli, první slzy a pláč, první vděčnost, první pomluvu, co vyhání na cestu, první soucit, první popis konkrétní duše. A na závěr jsme se snažili vyjádřit svůj vlastní život a jeho provázanost se Životem pomocí vláken a uzlů na nich.

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství