Strážci země - letní tábor 2023

Domaslav, 9. až 21. července
 
Letos v červenci se náš dvoutýdenní unitářský tábor pro děti a mládež konal už počtvrté. Zúčastnilo se ho dvanáct „strážců“ ve věku od čtyř do čtrnácti let a samozřejmě několik dospělých (popravdě, vystřídalo se celkem sedm velkých, z nichž Týna a Ane byly těmi, co strážce „strážily“ po celou dobu). Slovo strážily je v uvozovkách schválně, protože letošní parta byla už po pár dnech tak hezky sehraná a vzájemně srostlá, že si dovolím tvrdit, že by nás velké vlastně nepotřebovali a postarali by se o sebe i o nejmladší účastníky sami. Ale protože kromě bytí pospolu jsme měli i poměrně „důležitý“ program, totiž dvanáct dní se intenzivně snažit o co nejkomplexnější poznávání víc než lidského světa naší Země, včetně toho, co je pod zemí i v povětří, a prohlubování vztahů a úcty k tomu všemu, bylo přece jen dospělých sem tam potřeba.
Program běžel v hlavních konturách den po dni tematicky, takže jsme se postupně věnovali: zahradám a opylovačům; půdě a půdním živočichům; zbořeništím a rumištím; mokřadům a nočním živočichům; povětří; vodě v krajině, nivám a erozi; luhům, hájům a stromům; loukám; mravencům, broukům a motýlům, kapradinám; tažným ptákům (migraci) a nakonec lesním pasekám a remízkům. S konkrétním biotopem byly vždy provázány tvůrčí i poznávací aktivity a část her daného dne.
Ale kromě toho jsme stihli i spoustu dalších věcí: točit filmy, poznávat se lépe navzájem (i sami sebe), pobýt u třech ohňů (z čehož jeden byl slavnostní), najít si posvátné místo, společně prožívat spirituálně laděné chvíle (trochu ráno, trochu večer, občas i během dne), kreativně si připravovat (vařit a péct) zdravé a k planetě šetrné svačinky, dělat spoustu legrace a šířit dobrou náladu.
Kdybste si chtěli přečíst podrobný deník nebo prohlédnout fotky, najdete je zde.

 

 

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství