Chránit živočichy, opatrovat jejich příběhy (akce ZOO)

Neděle 21. dubna
Sešlo se nás 6 dětí a 5 dospělých před severním vchodem do pražské ZOO a víc než pět hodin jsme se pak společně věnovali prohlídce areálu a také doprovodným programům. První, asi po hodině a půl a zhruba třetině naší plánované cesty, byl zaměřený jednak na poznávání různých významů ZOO v péči o životní prostředí a uvažování o nich, a také v závěru diskusi o možných nápravách lidského podílu na vymírání druhů včetně například toho, jak se kdo osobně staví k možnostem genetické reprodukce, genových bank a podobně. Děti (i dospělí, pokud chtěli) pak dostaly dva úkoly: jednak promyslet si, zda by společně nechtěly jako Unitaria Team adoptovat nějaké zvíře (či zvířata), a pak jaké zvíře by mohlo být symbolem unitářů. Vrátili jsme se k nim pak na konci, nicméně zejména možnost adopce vzbudila okamžitě velmi pozitivní ohlas a hloučkování se vzrušenými debatami a bádáním nad seznamy a prohlížení všech dalších živočichů stylem: "ten by mohl být náš".

Po dalších hodinách prozkoumávání ZOO jsme se v dalším programu zaměřili na samotnou ochranu zvířat, a to z hlediska našich zákonů i mezinárodních úmluv. Srovnávali jsme specifika nároků na ochranu a práva různých skupin živočichů, například používaných ve výzkumu, divokých - chovaných v zajetí, společenských (vyšlechtěných pro zájmový chov člověkem), hospodářských, divokých volně žijících... a debatovali třeba i o tom, jak je pro koho přípustné chovat divoké zvíře jako mazlíčka. A Unitaria Team si rovněž vybral dva živočichy, které adoptuje: tímto se tedy naše obec v zastoupení Unitaria Teamem stává hrdým náhradním rodičem psouna prériového a želvy pentličkové, na nichž se děti a mladí společně jednomyslně shodli, že je chtějí ze svých vlastních prostředků podporovat.

 

No a které zvíře že by se nám podle našich nejmladších hodilo do znaku? Shodli se na dvou možnostech:

Slon africký - protože je to symbol štěstí, moudrosti a dlouhověkosti. Navíc je pospolitý, žije rád v početných skupinách a skupina vždy věnuje péči a pozornost starým jedincům i nejmladším.

Mlok skvrnitý - protože je záhadný! Navíc je skvěle přizpůsobený životu v nejrůznějších podmínkách (voda, souš) a velmi citlivý na kvalitu životního prostředí. Dříve než jiní živočichové dokáží obojživelníci rozeznat jeho znečištění, nebo změnu v ekosystému.

Zajímavé nápady, že? Myslím, že se vyplatí naslouchat naší nejmladší generaci častěji!
 


 

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství