Naše obec

Obec širšího společenství slouží potřebám všem, kteří se nemohou zúčastňovat života našich obcí.  Bez ohledu na místo bydliště nabízí zázemí a duchovní domov v rámci českého unitářství všem, kteří se zajímají o duchovní otázky.

Ať žijete na jakémkoliv místě v České republice nebo ve světě, Širší společenství Vám nabízí inspiraci k obohacení Vašeho života. Unitářství jako životní filozofie a duchovní cesta je otevřené lidem různých názorů. Protože mnozí z nás se nemohou účastnit života v našich obcích, využívají Obce širšího společenství, které jim pravidelný kontakt s druhými může usnadnit či zprostředkovat. Ať z důvodů zdravotních, velké vzdálenosti nebo jiných, unitářské širší společenství je Vám otevřeno v duchu slov Richarda Gilberta:

Buď vítán ty, kdo přicházíš do našeho shromáždění s unavenou duší hledat odpočinek, kdo přicházíš s potížemi, které jsou pro tebe příliš velké, kdo přicházíš zraněný a se strachem.
Buď vítán ty, kdo přicházíš s nadějí v srdci, kdo přicházíš s očekáváním v každém kroku, kdo přicházíš hrdý a radostný.
Buď vítán ty, kdo přicházíš při hledání nové víry, kdo přicházíš zkoumat a pátrat, kdo se přicházíš učit.
Buď vítán ty, kdo do této síně vstupuješ, jako by ses vracel domů, kdo jsi tu našel místo pro svého ducha, kdo pokládáš toto společenství za část své rodiny.
Ať už jsi kdokoli, ať už jsi kýmkoli a ať už jsi na své cestě kdekoli, buď vítán.


Jako Obec širšího společenství s ohledem na někdy i velké vzdálenosti využíváme internetu, emailu či poštovní služby ke komunikaci, diskusi a výměně životních zkušeností. Kde je to možné, nabízíme programy a příležitostné či pravidelné schůzky v místech podle bydliště členů.

 

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství