Program

12. 6. Recept na život
Petr Samojský
Jsou mnozí, kdo nabízejí univerzální recept na život. Třebaže máme pochybnosti o takové věci, přesto je recept na život důležitý při řešení otázek, jak žít, jak stanovit své hodnoty, jak žít zdravě, atd.
19. 6. To nekonečno, jež v sobě nosíme
Petr Samojský
Nekonečno je velkolepým pojmem. Je lákavou metou pro mnohé z nás, třebaže je tak těžké představit si je.
26. 6. Náboženství čistého stolu
Petr Samojský
Je mnoho náboženských cest, je mnoho způsobů, jak žít. Že jste nikdy neslyšeli o „náboženství čistého stolu“? Unitářství je takovým náboženstvím.
3. 7. „Něcismus“ – nové světové náboženství
Petr Samojský
Odborníkům na sekty uniká největší nové světové náboženství (vzývající “něco vyššího”), které se šíří obrovskou rychlostí postmoderním světem. Značný počet jich údajně je i mezi unitáři.
10. 7. pan Bůh, paní Bohová a jejich ratolesti
Petr Samojský
K slovu Bůh se pojí spousta stereotypních názorů, pověr a dětinských představ. Konfrontujme některé z nich, abychom očistili svoje vnímání Toho, co je za slovy.
17. 7. Do jaké výše vystavíme svou babylonskou věž?
Petr Samojský
Člověk postmoderní doby často staví sebe sama na piedestal. Domnívá se, že “pokořuje” hranice ve všech oblastech poznání, “pokořuje” dokonce i vrcholy hor a hlubiny moří. Kam až nám dovolí jít naše pýcha, než sami budeme pokořeni?
24. 7. Můžeš se ve jménu dobra spojit s ďáblem?
Petr Samojský
Jak velkou cenu musíme platit za věci, po kterých toužíme a o kterých jsme přesvědčeni, že jsou dobré? Je možné přistoupit na kompromis, když jinak nemůžeme dobré věci dosáhnout?
31. 7. Potřebuješ známosti na NEJVYŠŠÍCH místech?
Petr Samojský
Už jste jistě potkali někoho, kdo se vychloubal svými známosti na vyšších místech. Ač je to projev pýchy, vypočítavosti a oportunismu, přece ta myšlenka má něco do sebe, když ji domyslíme do důsledku.
7. 8. O věcech zbytečných
Petr Samojský
Běžný chod světa není nijak skoupý na rozličné věci, po kterých můžeme toužit a o které můžeme usilovat. Anebo které nás aspoň rozptylují, matou, odvádějí od věcí podstatných. Jak se bránit věcem zbytečným?
14. 8. O věcech důležitých
Petr Samojský
V září jsme se zamýšleli nad otázkou toho, co je pro nás zbytečné, jak se takových věcí, vztahů a činností vyvarovat. Teď, když stojíme na počátku nového roku, zamysleme se nad tím, co je pro nás skutečně důležité.
21. 8. Mlčení, které kryje nesouhlas
Petr Samojský
Je čas mlčet, a je čas promluvit. A velmi důležité je vědět, kdy zvolit jedno a kdy druhé.
28. 8. Spokojenost, nebo štěstí?
Petr Samojský
Ač na první pohled se tato dvě slova mohou jevit jako synonyma, přece je mezi nimi podstatný rozdíl. Jak nalézat cestu k pokoji a míru v srdci?

 

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství