A přece se točí 2019

Dvouletý projekt věmovaný tematicky tomu, co je dočasné a co věčné, jaký je vztah člověka k vesmíru, jehož jsme součástí. Také se v něm zaměřujeme na hledání klíče k zodpovídání otázek, které si lidé odpradávna kladou na základě dynamického napětí mezi vnímáním naší přímé sounáležitosti s věčností vesmíru (pocit, že jsme součástí něčeho velkolepého) a zároveň omezeností lidského života i možností, jak jej prožít co nejsmysluplněji. Patří k tomu samozřejmě i lidská touha pátrat po pravdě, poznávat ji, pak hájit a také dokázat se vzdát své nalezené  "pravdy", pokud se ukáže jako mylná, novým poznáním překonaná. Kolik pokory a obětí je kdo z nás ochoten do tohoto procesu bez konce vnášet?

REALIZOVÁNO K PROJEKTU:

KNIHY:
Petr Samojský, A přece se točí. Praha: OŠS 2019.
Velké příběhy jako zdroj duchovní inspirace. Sborník z konference. Praha: OŠS 2019

KONFERENCE:
Velké příběhy jako zdroj duchovní inspirace, sobota 7. prosince 2019, Praha, Unitaria.
 
PROGRAMY V UNITÁŘSKÉ KNIHOVNĚ:
5. 11. 2019 -  Příběhy opravdového přátelství (láska přátel a její cena)
1. 10. 2019 - Cesta domů (příběh cesty člověka k sobě samému)
3. 9. 2019 - Hledání nesmrtelnosti (příběh smiřování se se smrtí a nalézání vlastního místa ve vesmíru)
4. 6. 2019 - David a Goliáš aneb Příběh odvahy a hledání hranice mezi slabostí a sílou
7. 5. 2019 - Babylonská věž a zmatení jazyků aneb Příběh tvůrčí spolupráce, nebo nezdravé sebestřednosti?
2. 4. 2019 - Potopa světa aneb Příběh znovuzrození, obnovy a naděje

putování krajinou:
 
Světlo v krajině, Sobota 5. října 2019

 

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství