Kdo je tady cizincem 2017-2018

Projektem v naší obci otevíráme stále vysoce aktuální otázky národní, osobní a existenciální identity. Programy v něm stavíme na hlavní myšlence, že jakkoliv jsou pro člověka důležité národní hranice, tradice a identita příslušnosti, ve své podstatě jsme stejní v tom, že naším skutečným domovem je svět jako takový, a někdy hranice, předsudky a fixovaná schémata myšlení vytvářejí zbytečné a bolestné bariéry.
Chceme přispět ke společenskému dialogu na důležitá témata odpovědnosti vůči Zemi a prohloubení vnímání lidské sounáležitosti; toho, že jsme „všichni na jedné lodi“.
Chceme zdůraznit, že pro harmonický život je zásadní vnímat svět celostně, tedy nás samé v kontextu vesmíru jako celku a jeho vývoje, v jehož rámci má vše svůj účet a neexistují žádné významnější a méně významné kategorie bytí a každý je vítán.

REALIZOVÁNO K PROJEKTU:

 

KNIHY:
Petr Samojský, Kdo je tady cizincem? Praha: OŠS 2018.

Víkendová setkání:
Dokázat překročit hranice, zimní víkendové setkání OŠS v Jítravě ve dnech 24. až 27. ledna 2019
Smíření se světem, zimní víkendové duchovní setkání obce v Železné rudě, 26.–28. ledna 2017
 
putování krajinou:
Země plná znamení – jarní putování českou krajinou, sobota 23. března 2019
„Obohatit světovou symfonii o nový akord“ Spiritualita v díle českých básníků, sobota 28. 4. 2018
 Krajinou vzpomínek, sobota 4. listopadu 2018

 

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství