Ostatní programy


PŘIPRAVUJEME:

Slavnost Sdílení světla


Setkání se všemi obcemi NSČU

sobota 2. 12. 2017,
Slavnostní večer věnovaný každému z členů NSČU. Slavnost Sdílení světla se bude konat od 16:00 v Čapkově sále pražské Unitarie.

 

 

 

 KONALA SE:

Slavnost sdílení


Před svátečním koncem roku jsme uspořádali „Slavnost sdílení“, která formou volně navázala na naši letošní Květinovou a také určitým způsobem reflektovala aktuální akci celé NSČU Sdílení světla, na niž je pro naše členy i příznivce vesměs obtížné se dostat.
 
 
 
 
 


Dne 1. 11. se konal křest nové knihy našeho nakladatelství

Michal Kohout

FORMA SLEDUJE SMYSL / NA OKRAJ ARCHITEKTURY

 

Není běžné, že dobrý tvůrce – autor díla – dokáže na základě vlastní práce formulovat obecněji platné principy. Tato schopnost je podmíněna nejen kvalitou jeho tvorby, ale i vzdělaností v jiných oborech, pronikavým myšlením a uměním své myšlenky formulovat. Pokud se toto u některé osobnosti sejde, dokáže vytvořit přitažlivý a inspirativní návod pro širší okruh lidí, jak se na danou věc (v tomto případě urbanizované prostředí) dívat, jak ji pojímat, jakými – pro běžného člověka až nečekanými – způsoby o ní přemýšlet.
Otevírá nové úhly pohledu, ukazuje souvislosti, k nimž se jinak lidé zvenčí dostávají jen velmi složitě.
Podle mého názoru je třeba si vážit každého, kdo toto dokáže a dělá, protože tím může velmi zkvalitnit vnímání dané sféry ve společnosti – ať už se jedná o druh umění, řemeslo, vědní obor nebo cokoli dalšího. To je a vždy bude velmi potřebné. Přispívá to k lepšímu porozumění světu kolem nás v jeho celosti. Michal Kohout patří k lidem, kteří to umějí – a naštěstí pro nás ostatní i dělají.
Výše uvedený přístup úzce souvisí s péčí o duši a ducha, k níž máme jako unitáři velmi blízko. A protože jsme přesvědčení, že vzdělávání a rozšiřování obzorů není v tomto ohledu nikdy dost, začali jsme v OŠS před šesti lety připravovat pro veřejnost i naše členy dvouleté vzdělávací projekty, které jsou zaměřené na komplexnější přístup k našemu vnitřnímu (nebo řekněme duchovnímu) světu v souvislosti s kvalitami a hodnotami světa vnějšího: tedy prostředí kolem nás. Je to vlastně úmyslné rozkročení se do vícera oblastí v době, pro niž je v mnoha ohledech typická a často nutná spíš stále hlubší specializace, nevyhnutelně spojená se zužováním okruhu znalostí, které může člověk pojmout.
Naše projekty mají popularizační účel, ale probíhají z velké části ve spolupráci s odborníky, abychom nabízeli kvalitní výstupy. Vydání knihy Michala Kohouta Forma sleduje smysl je součástí posledního z těchto projektů: Domov a krajina. Tato publikace ideálně zapadá do našeho konceptu určitého „překračování mezioborových hranic“, protože její autor je přesně ten typ renesančního člověka, kterého se výše uvedená poznámka o zužování okruhu znalostí netýká, navíc svou knihou skvěle plní naši představu celistvé péče o vnitřní i vnější prostředí: duši i svět, v němž žijeme. V podstatě přesně v duchu často užívaného vyjádření F. X. Šaldy, velké osobnosti české kritiky, že „smyslem tvorby a smyslem kultury je uskutečňovat Boha v člověku i v dějinách“.
Zbývá doplnit, že si velmi vážíme toho, že Michal Kohout přijal nabídku vydat svou nejnovější knihu ve spolupráci s námi. Děkujeme!

Kristýna Ledererová Kolajová

Krátké video ze křtu můžete shlédnout zde.

 


Nakladatelství OŠS na 26. Podzimním knižním veletrhu

Havlíčkův Brod, 14. a 15. října 2016

 
Obec širšího společenství se letos zúčastní knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.
Tato akce má mezi českými vydavateli i knihomoly dlouhou tradici a dobrou pověst, zejména kvůli své skvělé atmosféře. O to více nás těší, že vás na ni letos můžeme pozva i my: Přijďte nás podpořit, popovídat si, prohlédnout tradiční tituly i novinky z naší produkce. Vydavatelství Unitaria je naším spoluvystavovatelem, takže budete mít takřka všechny vydavatelské počiny českých unitářů za poslední léta pohromadě, k dispozici k prolistování i zakoupení za veletržní ceny!

 

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství