Putování českou krajinou

„Obohatit světovou symfonii o nový akord“
Spiritualita v díle českých básníků
sobota 28. 4. 2018

Žádný básník se ve svém díle nevyhne reflexi krajiny, která jej utvářela nebo utváří. Jen je v jeho textech více či méně zjevná, nebo umně skrývaná. A platí to i naopak: chceme-li básnické dílo nejen číst, ale opravdu prožít, měli bychom se podívat do krajiny, která byla pro jeho tvůrce zásadní, naladit se na ni. V takových chvílích se otevírají hlubiny poezie, nevyřčené se stává zřetelnější, napsané se propojuje s duchovní skutečností.

Jarní putování bude věnováno právě takovému druhu pohledu na spiritualitu krajiny. Vypravíme se tentokrát na Vysočinu, do míst spjatých mimo jiné s životem básníka Otokata Březiny, působením nakladatele Josefa Floriana a také génia a zároveň enfant terrible poezie hluboké víry Ivana Martina Jirouse. Osobností, které zásadním způsobem formovaly duchovní linii české literatury.

Cesta bude zároveň prologem k stejnojmennému cyklu tří zamyšlení o spiritualitě v české moderní literární tvorbě, prezentovaných následně v rámci programů Pražské obce unitářů.
 
 
 
 
 
 

 
 

Konala se:

Krajinou vzpomínek
sobota 4. 11. 2017

Putování autobusem za největším českým menhirem, zvaným Pastýř, který se tyčí na okraji obce Klobuky na Kladensku, podíváme se do Peruce, k místu, kde se podle pověsti (a Dalimilovy kroniky) setkal kníže Oldřich s prostou dívkou Boženou a z jejich vzájemné náklonnosti vzešel údajně Oldřichův jediný syn a pokračovatel přemyslovského rodu a nakonec se zastavíme na neobvyklém památník ve vesničce Mšec.Unitářská „spanilá“ jízda
Putování z Dobřichovic do Řevnic
sobota 20. května
Na kolech, koloběžkách, kolečnových bruslích i pěšky, a to nakonec podél řeky Berounky, vzhledem k nejmladším účastníkům, pro něž byla kratší trasa lépe zvládnutelná.
 
 
 Cizincem ve své zemi?
Rallye Berounsko
sobota 22. dubna

Toto jarní putování bylo poněkud netradiční: Nezahájili jsme je v Praze, ale v Berouně na náměstí, odkud jsme se již společně vydali na návštěvu do místního sboru Českobratské církve evangelické, kde nás již očekával farář Mikuláš Vymětal. Ochotně nám ukázal všechny prostory sboru i krásnou zahradu, nabídl nám čaj a také jsme chvíli diskutovali o problematice cizinců jak v Berouně a jeho historii, tak ve sboru, který Mikuláš vede. Měli jsme také možnost prohlédnout si archivní výkresy a plány jak stávajícího sboru, tak nové, nerealizované varianty. Nakonec jsme si společně zazpívali a vyrazili do Sv. Jana pod Skalou.
Zde jsme vyšplhali na místní vápencové stěny a navštívili kostel včetně jeskyně. Další zastávkou byly lomy Amerika, kde jsme si s našimi nejmenšími účastníky připomněli Den Země a pomohli trochu vyčistit místní krajinu od odpadků. Odtud jsme přešli na židovský hřbitov u Mořiny a připomněli v souvislosti s naším tématem židovskou menšinu v českých zemích.
Fotografie k akci naleznete zde.

 

Domov, krajina melancholie
sobota 14. 5. 2016
Putovali jsme jižní částí středních Čech,  kde krajina od brdských hřebenů až po Blaník vesměs nevyniká divokostí ani dramatickou scenerií, ale je krásně úměrná, rytmizovaná nízkými kopci, které lze snadno přehlédnout a které jí tím dodávají pohledovou hloubku. Je to krajina útulně zabydlená, v níž lidský a přírodní faktor dospěly k vyváženosti. Lze ji snadno projít, její prostý půvab v člověku možná nevyvolá opojné či euforické pocity, ale zato ho navede k zádumčivému rozmýšlení.

Navštívili jsme takzvanou Husovu kazatelnu, přírodní památku na Sedlčansku, a barokní kostel sv. jana Křtitele na Makové hoře.

 

 

 

 

 

 


 

Vzdušné zámky - anebo rozhlédnutí po domově ptáků a větru
sobota 10. 10. 2015

Putovali jsme k rozhlednám, tedy stavbám, jejichž prostřednictvím se člověk odjakživa chtěl na svět podívat z perspektivy ptáků. Naše cesta konkrétně směřovala ke dvěma kamenným rozhlednám v Karlovarském kraji, den jsme začali jsme v obci Krásno (u Bečova nad Teplou), z níž jsme se vzápětí vydali zdolat Krásenský vrch, na němž stojí podivuhodná, do spirály budovaná rozhledna, která v roce 2011 vyhrála titul nejhezčí rozhledna Čech. Z Krásna nás autobus převezl na další výchozí místo – do města Kyselka, proslulého místními lázněmi s pramenem jedné z našich nejznámějších minerálních vod – Mattoni. Samy lázně, jejichž věhlas minimálně v 19. století dalece překračoval hranice naší země, stojí za zhlédnutí, byť jejich areál se nachází v neutěšeném, často nezachranitelném stavu. Odtud jsme se vypravili na rozhlednu Bučina, která se nachází přímo nad lázeňským areálem.

 
 
 
 
 
 
 
 


Zprávy z minulých putování včetně fotografií najdete v sekci Galerie: http://www.sirsispolecenstvi.cz/galerie/

 

Obec širšího společenství slouží potřebám všem, kteří se nemohou zúčastňovat života našich obcí. Bez ohledu na místo bydliště nabízí zázemí a duchovní domov v rámci českého unitářství všem, kteří se zajímají o duchovní otázky.

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství