Putování českou krajinou

Připravujeme:

Pro rok 2017 jsou naše putování vázána k projektu Kdo je tady cizincem?
 
Cizincem ve své zemi?
Rallye Berounsko
sobota 22. dubna
 
Toto jarní putování bude poněkud netradiční: Nezahájíme je v Praze, ale v 10:00 dopoledne v Berouně, kam se z Prahy dopraví část účastník. Sraz bude v centru města. Nevyužijeme tentokrát ani hromadnou dopravu autobusem, ale zkusíme osobní auta, do nichž by se účastníci rozdělili.
 
Z Berouna dojedeme do Sv. Jana pod Skalou, kde se vypravíme na místní vápencové stěny a zde budeme mít meditační zastávku. Odtud pak přejedeme na židovský hřbitov u Mořiny, kde si připomeneme v souvislosti s naším tématem židovskou menšinu v našich zemích. Další zastávkou budou lomy Amerika, krásný přírodní útvar. Cílem bude opět město Beroun, kde se budeme věnovat mimo jiné i osobnosti krále Karla IV., otce vlasti. Zde putování oficiálně skončí, byť pražští účastníci budou společně pokračovat ještě zpět do metropole.

Unitářská „spanilá“ jízda
Putování z Poděbrad do Nymburka
sobota 20. května

Tentokrát se budeme pohybovat především "na kolech a kolečkách", a to krajinou podél řeky Labe. Vezměte si s sebou in-line brusle, kola, koloběžky, vozíky, prostě cokoli, co jede, ale bez motoru! Pro účastníky „bez kol či koleček“ bude naplánována doplňková pěší trasa, a to tak, aby se obě skupiny na hlavní část programu setkaly, a to v Poděbradech i Nymburku.

Další putování pro rok 2017:
4. listopadu (sobota)

Program bude upřesněn.
 


Konala se:

DOMOV, KRAJINA MELANCHOLIE
SOBOTA 14. května 2016
 
Putovali jsme jižní částí středních Čech,  kde krajina od brdských hřebenů až po Blaník vesměs nevyniká divokostí ani dramatickou scenerií, ale je krásně úměrná, rytmizovaná nízkými kopci, které lze snadno přehlédnout a které jí tím dodávají pohledovou hloubku. Je to krajina útulně zabydlená, v níž lidský a přírodní faktor dospěly k vyváženosti. Lze ji snadno projít, její prostý půvab v člověku možná nevyvolá opojné či euforické pocity, ale zato ho navede k zádumčivému rozmýšlení.
 

Navštívili jsme takzvanou Husovu kazatelnu, přírodní památku na Sedlčansku, a barokní kostel sv. jana Křtitele na Makové hoře.

 

 

 

 

 

 


 

10. 10. 2015, sobota

"Vzdušné zámky" - aneb rozhlédnutí po domově ptáků a větru

Putovali jsme k rozhlednám, tedy stavbám, jejichž prostřednictvím se člověk odjakživa chtěl na svět podívat z perspektivy ptáků. Naše cesta konkrétně směřovala ke dvěma kamenným rozhlednám v Karlovarském kraji, den jsme začali jsme v obci Krásno (u Bečova nad Teplou), z níž jsme se vzápětí vydali zdolat Krásenský vrch, na němž stojí podivuhodná, do spirály budovaná rozhledna, která v roce 2011 vyhrála titul nejhezčí rozhledna Čech. Z Krásna nás autobus převezl na další výchozí místo – do města Kyselka, proslulého místními lázněmi s pramenem jedné z našich nejznámějších minerálních vod – Mattoni. Samy lázně, jejichž věhlas minimálně v 19. století dalece překračoval hranice naší země, stojí za zhlédnutí, byť jejich areál se nachází v neutěšeném, často nezachranitelném stavu. Odtud jsme se vypravili na rozhlednu Bučina, která se nachází přímo nad lázeňským areálem.
 
 
 
 
 
 
 
 


Zprávy z minulých putování včetně fotografií najdete v sekci Galerie: http://www.sirsispolecenstvi.cz/galerie/

 

Obec širšího společenství slouží potřebám všem, kteří se nemohou zúčastňovat života našich obcí. Bez ohledu na místo bydliště nabízí zázemí a duchovní domov v rámci českého unitářství všem, kteří se zajímají o duchovní otázky.

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství