36

Středník: Styčný bod mezi náboženstvím a ateismem

Otázka: V čem se projevuješ jako náboženský člověk?


Nápověda: neznámé
-  se dá odmítnout,
- se dá interpretovat,
- se dá prožívat,
- čelím neznámému a vzdávám mu úctu,
- mám před ním pokoru.
 
Když někdy sedím pod hodně temným nebem, o kterém už toho sice dost vím a také už vím, jestli ty blikající tečky jsou od letadel, družic, planet anebo hvězdiček, a na kterém je za černé tmy už k rozeznání pás, kterému se od nepaměti říkalo Mléčná dráha a z kterého se teprve relativně vyklubala celá galaxie uprostřed s černou koulí, pociťuji všechno možné, určitě ani strach nevyjímaje. Vždycky asi záleží na aktuálním rozpoložení mysli.
Z historické tradice a ze životních peripetií se jistě projevuji jako nábožensky založený člověk, kterému ovšem unikají odpovědi na základní otázky, které jsme s naším rozumem schopni si sami mezi sebou pokládat.
Pavel O., 24. 8. 2021

 

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství