33

Středník: Horizontála, či vertikála?

Otázka: Žiješ víc vertikálně, nebo horizontálně?


Mne zaujal ten příměr o pohledu ke hvězdám z našeho příkopu. Ač je jakkoli hluboký, tak to „nebe“ s hvězdami tam někde nad námi je a my o něm víme, i když je nad námi nějaký strop nebo střecha. A ač o tom „nebi“ stále víc víme a o to méně ho chápeme, je stále něčím, co nás magicky přitahuje, stejně tak jako přitahovalo stovky generací před námi, ačkoli je nám stále jasná hloubka našeho pomyslného příkopu, z kterého, pokud se nestane nějaký zázrak, není žádná možnost úniku natož útěku. Naštěstí zatím není k útěku žádný důvod, i když řada důvodů se už na pozadí hvězdného nebe rýsuje.
A jak odpovědět na zadanou otázku? Bráno materialisticky a prakticky (tedy fyzikálně), dal by se namalovat graf, kde by na vodorovné ose byl čas od narození až do smrti a na druhé poloha od horizontální nuly až po vertikálních 100 % případně by se obě veličiny mohly vynášet od nuly až do 100 % na osu svislou. A jak by asi takový graf vypadal?
V čase narození bráno fyzikálně by naše horizontální poloha měla jistě 100 % a ta vertikální by byla nulová. V průběhu života by hodnoty obou veličin různě oscilovaly a v čase smrti bychom opět skončili na 100 % horizontálně a vertikálně v nule.
Konkrétně bráno fyzikálně pro mne už zaujímám horizontální polohu častěji, než tomu bylo za mého mlada.
Pokud se nějak oprostíme od fyzikálního základu našeho života a za polohu 100 % horizontální vezmeme materialistické chápání světa a za polohu 100 % vertikální chápání zcela idealistické, tak můžeme opět kreslit nějaký graf, kde opět na horizontální ose bude lidský věk, tentokrát od stáří až do stáří, kdy jsme schopni chápat rozdíly mezi horizontálním a vertikálním viděním světa a zjednodušeně nás může zajímat (stejně jako v některých čistě fyzikálních případech) pouze hodnota vertikální složky.
K té se dá odhadnout, že její průměrná hodnota celosvětově klesá v souladu s tím, jak se postupně upřesňují především naše kosmologické znalosti a současně začínají ztrácet svoji hodnotu ty nejjednodušší odpovědi na otazníky naší existence.
Pavel O., 5. 7. 2021

 

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství