26

Středník: Požehnání

Otázka: Jak tento týden požehnáš světu?


Asi bych se musel nejprve stát papežem, pokud bych měl tento středníkový týden požehnat městu a světu. No pokud bych se jím stal, tak bych asi požehnal podobně právě jako papež František, jehož požehnání jsem letos slyšel, bylo dobré, ale úplně si ho pochopitelně nepamatuji. Zřejmě bylo až tak dobré, že si ho většina médií nijak zvlášť nevšímala.
Slušnost a volání po míru, toleranci a podobně už dnes není pro media nijak zajímavá, když se v tom nenajde žádná senzace.
Tak v tomto smyslu já samozřejmě světu rád a průběžně žehnám.
Pavel O., 29. 4. 2021

 

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství