37

Středník: Recept na dobrý den

Otázka: Jaký je tvůj recept na dobrý den? Jak mohou být dobré dny celého společenství?


Nápovědy:
Je dobrý den něco jako požehnání?
Každodenní život je naším chrámem i naším náboženstvím.
Každý nese odpovědnost za svůj dobrý den? Někdo to může zkazit?
Život je vyplněn dobrými nebo špatnými dny.
Den je dobrý když: cítím vděčnost za drobnosti a tak podobně…
 
U odpovědi asi moc záleží na aktuální situaci. Jinak možná odpoví ten, kdo má zrovna dobrý den a jinak asi odpoví ten, kdo má den špatný. Je zrovna neděle, a tak může být den i napůl dobrý a napůl špatný – a stačí málo a z dobrého dne může být den špatný. Někdy si za to špatné můžeme sami, a naopak za to, že je den dobrý, sami můžeme jenom málokdy a možná výjimečně.
Někdy se můžeme snažit, aby den byl dobrý, a ono se to nějak nevede. Nebo stačí prkotina a z dobrého dne může být kalamita… a někdy naopak: ze špatného dne se nakonec vyklube den výjimečný.
K čemu je tahle hodně obecná rozprava? Je asi o tom, že já žádný recept na dobrý den nemám. Jistě, je vždycky dobré se za jakéhokoli dne soustředit na to, co děláme anebo si dobře rozmyslet, co dělat budeme. To se někomu může podařit lépe, někomu ne. Kdo taky dokáže být trvale ve střehu a všechno promyslet od rána až do večera?
Já už to ve svém věku spíš nezvládám, a tak více méně přicházejí dny lepší, dobré, horší anebo špatné a mohou přijít i ty katastrofické. Známky od 1 až do 5 se mi tu docela úsměvně samy nabízejí. Mohu si stokrát přát, aby den byl jen lepší nebo výborný za jedna, ale o tom, jaký nakonec bude, jenom já nebo my vždycky nerozhodujeme.
A jak je to s dobrými nebo špatnými dny pro celé společenství nebo i pro celou společnost, potažmo civilizaci? Myslím, že když se něco podaří alespoň někomu, tak že může být spokojená i celá společnost a společnost může tlumit i problémy ve špatných dnech svých některých členů, pokud je to v programovém plánu celé společnosti.
Pavel O., 30. 8. 2021

 

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství