35

Středník: Naděje jednou větou.

Téma: Napiš svou naději jednou větou


Z mého hlediska už v mém věku není tísnivost jen pocit, ale spíš životní úděl a fakt a něco podobného cítí a vždycky musel cítit každý, kdo se chtě nechtě blížil ke konci svého života, pokud dostal šanci, aby se s tím vůbec mohl zabývat.
Ale jistý pocit tísnivosti musí v našem světě cítit každý, pokud si uvědomí, že každý den může být i jeho dnem posledním. Jistě k tomu přidávají i komunikační média, která se tímhle pocitem doslova přiživují nebo živí, a tak skoro denně můžeme číst nebo slyšet o těch, kterým už jakákoli naděje nečekaně zhasla.
K těm zdrojům naděje: Podle mne jedním z možných zdrojů naděje, a nejen pro mne, je představa, že všechno bylo takříkajíc na úrovni snu a že ten sen náhle skončí a já se už neprobudím, anebo se dokonce probudím v nějakém novém nehmotném a lepším světě. Tedy v tom slibovaném ráji, kde už nebude hladu, bolestí, zimy a žádných útrap. A to je právě ten mnoha anebo téměř všemi náboženskými systémy v různých obměnách slibovaný ráj.
Někdy se ale máme až tak dobře, že už si potom jako v ráji skoro připadáme. :)
Pavel O., 11. 8. 2021

 

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství