29

Středník: Bože, jsi hluchý, nebo nás neslyšíš?

Otázka: Komunikujete s Bohem?


V tématu je dotaz, zda je možná komunikace s Bohem. Podle mne je taková komunikace velmi nepravděpodobná, ale její pravděpodobnost pro nás není nulová. Pravděpodobnější by asi byla komunikace s anděly, pokud by bylo možné jejich existenci brát jako prokázanou. A konečně je tu spirituální komunikace s dušemi zemřelých, pokud jde o komunikaci, tak bych jí osobně přisoudil největší pravděpodobnost.
V tomto kontextu je u mne pravděpodobnost možné komunikace s Bohem face to face a nebo soul to soul matematickým způsobem řečeno limitně blížící se k nule. Jsou ovšem i jiné způsoby komunikace. Jedním z nich je fakt naší existence, protože ta je s naším bytím i s bytím kolem nás, kterým můžeme dát bez váhání přívlastek božské , přičemž božské je pro nás všechno, co zatím nechápeme. A pokud možnosti nějakého našeho pochopení nepatří ještě do kategorie námi nepochopitelného.
Shrnuto, s Bohem je každý z nás nějak v kontaktu, ať už si to uvědomuje, anebo ne, a každý s nim nějak komunikuje, opět, ať už to chápe, nebo nechápe.
Pokud jde o komunikaci personifikovanou, tak ta je podle mne komunikací mezi mým já a s mou osobní nějak žádanou nebo vysněnou (nebo zprostředkovanou někým jiným) představou.
8. 5. 2021, Pavel O.

 

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství