25

Středník: Tajemství naplněné prázdnoty

Otázka: Co si představíš, když řeknu plnost?


Plnost je pojem pro jisté označení všeho, čeho je dost anebo tak akorát. Opakem by měla být prázdnost. Jako všeobecné označení pro případy, kdy je něčeho vysloveně málo se spíše používá slovo vyprázdněnost, které se často spojuje i s pojmem vyhořelost.
Pro něco mezi se pak používají slova poloplnost a poloprázdnost. Pro totální prázdnost má pak čeština slovo prázdnota. Naplněná prázdnota je na úrovni tautologií, pokud to není myšleno v nadneseně filozofickém smyslu jakési naprosto dokonalé prázdnoty. I když prázdná prázdnota by byla asi spíš pochopitelná:-).
Pokud jde o prázdnotu ve fyzikálním smyslu, tak to, co je pro nás prázdné, úplně prázdné není a pohybují se tam pro nás (z 99 % s výjimkou světla) neviditelné fotony ve všech možných formách a gravitony. Jejich přítomnost však vnímáme pouze zprostředkovaně.
Co bych si mohl pod pojmem plnost představit kromě tohoto jazykového rozboru?
Kromě plnosti forem a tvarů ještě ledacos, ale spíš by se asi dalo filozofovat nad pojmy naplněnost nebo nenaplněnost.
Pavel O., 26. 4. 2021

 

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství